บริจาคกองทุนรัตนภัตต์

1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาตากฟ้า ชื่อบัญชี 
กองทุนรัตนภัตต์ เลขที่ 626-0-03116-5
 
2. สั่งจ่ายทางไปรษณีย์ โดย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือโอนแบบออนไลน์ สั่งจ่าย พระราชปัญญาเวที เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
 
3. บริจาคด้วยตนเองที่ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง

บริจาคด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตากฟ้า

ชื่อบัญชี กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดตากฟ้า
เลขที่ 626-0-13267-0

สนใจส่งบุตรหลานบวชเรียนที่วัดตากฟ้า

โทร. 056-242 158, 098-794 5120
Email : srinaphakhet123@hotmail.com

ประวัติความเป็นมา กองทุนรัตนภัตต์ (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง)


 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การจัดการศึกษา ณ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 ทรงพระมหากรุณา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


วัดตากฟ้า จึงได้อัญเชิญตั้งเป็นกองทุนภัตตาหารพระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า และได้นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ ต่อมาในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานชื่อกองทุนว่า "กองทุนรัตนภัตต์" ซึ่งมีความหมายว่า "อาหารอันมีค่าดุจแก้ว" นับเป็นพระมหากรุณาแก่พระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า และชาวอำเภอตากฟ้าอย่างที่สุด

รายละเอียดบัญชี กองทุนรัตนภัตต์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตากฟ้า เลขที่ 626-0-03116-5 


 

วัดตากฟ้า พระอารามหลวง

76 หมู่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 056-241 134, 081-973 1935 ,  โทรสาร 056-241 134

Please publish modules in offcanvas position.